Maticecm
Mystické město Boží
hlavicka-uvod
Maticecm
Ikarmel

Chvála Kristu a Marii,

vítám Vás na stránkách věnovaných velice zajímavému a vzácnému čtyřsvazkovému dílu, které má církevní schválení a které bylo doporučeno k četbě několika papeži, mnoha biskupy a učenci naší Církve. O svatém Vincenci Pallottim, který říkal, že je život příliš krátký na to, abychom mohli číst dobré knihy, a že je nutné číst jen ty nejlepší, bylo napsáno:

„Pokud to jen bylo možné, každý den čítával jednu kapitolu z knihy „Mystické město Boží“ ctihodné Marie z Agredy. Tuto knihu poznal a velmi si jí vážil už v době semináře. Bral ji s sebou, když cestoval, a měl z ní velký užitek. Četbu této knihy také doporučoval ostatním se zdůrazněním, že velice pomáhá prohloubení úcty k nejsvětější Panně Marii a prohlubuje ducha pokory, i když zjevení nebyla ještě oficiálně uznaná Apoštolským stolcem. Při četbě se sám nořil hlavně do asketických rozjímání spojených se zjeveními.“

Celý článek zde

Velkým ctitelem autorky tohoto díla byl také svatý a obecně respektovaný papež Jan Pavel II., který dal podnět k zahájení procesu jejího blahořečení.

Více - Immaculata 1/2010 č.107 - str.9

Papež Pius XI řekl 29.4.1929 na adresu Fiscara Marisona, který přeložil Mystické město Boží do angličtiny: „Vy jste ke slávě Matky Boží vytvořil velké dílo. Marie nezůstane ve velkodušnosti pozadu a tisíckrát Vám to splatí. Udělujeme všem čtenářům a šíření tohoto díla apoštolské požehnání.“

Redemptoristé vydali nový překlad v německé řeči v roce 1885, kterému se dostalo schválení a významného doporučení od biskupa v Řezně následujícími slovy: „S upřímnou radostí dáváme naše biskupské schválení překladu původního španělského spisu „Ciudad de Dios,“ Marie od Ježíše, a doporučujeme tuto knihu, která jistě povznese čtenáře a bude pro ně zdrojem duševního požehnání.“

V Řezně, 29. září 1885 p. Ignác, biskup v Řezně

Narození a význam autorky předpověděla už španělská mystička a první žena s titulem učitelka církve, svatá Terezie z Avily, když v Agredě pronesla prorocká slova: „Agreda, tato Boží zahrada, přinese svaté církvi voňavou růži.“ Marie z Agredy také patří stejně, jako výše uvedený Vincenc Pallotti, k více než 250 příslušníkům naší církve, jejichž těla po smrti nepodléhají zkáze.

Kromě informací o díle a jeho autorce zde najdete příklady knižního zpracování všech čtyř svazků i prezentace, které byly vytvořeny pro potřeby naší farnosti a které často z tohoto díla čerpají.

Já jsem se s tímto dílem setkal zcela náhodou díky filmu, který mi půjčil jeden z našich otců Pallotinů. Ve filmu mě zaujalo velké množství odkazů na Marii z Agredy a Mystické město Boží. Objednal jsem si pak u Matice Cyrilometodějské CD se všemi díly. Protože mě obzvlášť zajímalo dění kolem ukřižování, začal jsem číst nejdřív třetí svazek. Zjistil jsem, že i když jsem chodil do náboženství a pak několik desítek let do kostela na mše (je mi přes 50 let), že toho mnoho nevím.

Protože se mi kniha v původním překladu poměrně špatně četla, převedl jsem si oskenované stránky textu na text, který jsem pak začal přepracovávat podle původního anglického překladu, ze kterého pan Řeřucha knihu v roce 1954 do našeho jazyka přeložil. Přepracoval jsem nejdříve text třetího svazku tak, že jsem upravil slovosled, opravil několik málo špatně přeložených míst, přiblížil jsem text co možná nejvěrněji anglickému originálu, upravil citáty z bible podle Jeruzalémské bible a opravil mnoho špatných odkazů na biblické texty. Protože jsem zjistil, že kniha pomohla nejenom mně, ale i našim sousedům a jiným lidem, kterým jsem text dal přečíst, usiloval jsem o to, aby text vyšel znovu knižně. V současnosti lze přepracovaný a knižně vydaný text všech čtyř svazků získat například na:

Česká republika:
Matice Cyrilometodějská
E-shop Církev.cz
Křesťanské knihkupectví Hosana

Slovenská republika:
Zaex
Zachej
Kumran
Rosa
Ver
Benjamina

Církevní schválení pro české vydání (z roku 1961):

NIHIL OBSTAT: ("nic nebrání") Rev. Martin Horak, O.S.B. censor deputatus
IMPRIMI POTEST: ("může se tisknout") Rt. Rev. Ambrose L. Ondrak, O.S.B. St. Procopius Abbey, Lisle, Illinois
IMPRIMATUR: ("ať se tiskne") Albert Cardinal Meyer Archbishop of Chicago

Legenda:

adobe-reader mezera - je možné otevřít a stáhnout soubor ve formátu pdf - může trvat delší dobu

powerpoinz mezera - je možné otevřít a stáhnout prezentaci ve formátu ppt - může trvat delší dobu

Doufám, že kniha zaujme i Vás

S pozdravem Váš přítel ve víře

tucek [tečka] josef [zavináč] seznam [tečka] cz